Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá tài sản là QSDĐ.

Sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá đất, người trúng đấu giá phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đúng thời hạn để làm thủ tục cấp Sổ đỏ. Vậy thời hạn nộp tiền sử dụng đất khi trúng đấu giá là bao giờ?

Phải nộp tiền sau khi trúng đấu giá bao lâu?

Người trúng đấu giá được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ nêu tại Điều 48 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 như sau:

2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

[…]

b) Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;

Theo đó, khi trúng đấu giá, việc thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá là nghĩa vụ của người trúng đấu giá.

Riêng trường hợp, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá đất quyền sử dụng đất, người trúng đấu giá phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại Điều 13 Thông tư liên tịch số 14 năm 2015 theo thông báo nộp tiền của cơ quan thuế.

Trong đó, thời hạn yêu cầu nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trúng đấu giá được quy định cụ thể trong thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất.

Đặc biệt, khoản 3 Điều 13 Thông tư liên tịch số 14 khẳng định, người trúng đấu giá đất phải nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước và chuyển chứng tử để làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất hoặc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ).

Đồng thời, theo khoản 21 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP, người trúng đấu giá nếu không nộp tiền hoặc nộp tiền không đúng theo phương án đấu giá thì quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất sẽ bị huỷ.

Như vậy, có thể thấy, hiện không có quy định cụ thể về thời hạn nộp tiền sử dụng đất khi trúng đấu giá mà thời hạn sẽ được ghi trong thông báo của cơ quan thuế. Nếu sau thời hạn này, người trúng đấu giá không nộp thì quyết định trúng đấu giá sẽ bị huỷ.

Tuy nhiên, từng địa phương khác nhau sẽ có quy định cụ thể riêng về thời hạn này. Đơn cử như TP. Hà Nội tại khoản 1 Điều 30 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND, TP. Hà Nội quy định thời hạn nộp tiền sử dụng đất khi trúng đấu giá như sau:

– Trong 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ký Thông báo: Người trúng đấu giá phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo Thông báo.

– Trong 60 ngày tiếp theo: Người trúng đấu giá phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại và khoản tiền chậm nộp của kỳ nộp trước (nếu có).

Như vậy, tại TP. Hà Nội, người trúng đấu giá phải nộp tiền sử dụng đất theo hai đợt. Nếu ở đợt đầu tiên không nộp đúng hạn thì sẽ phải nộp tiền chậm nộp. Nếu không nộp đủ số tiền trúng đấu giá thì sẽ bị huỷ quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá đất.

Số tiền đặt cọc sẽ được nộp vào ngân sách Nhà nước sau khi trừ đi các khoản chi phí đấu giá tài sản khác.

Thủ tục cấp Sổ đỏ khi trúng đấu giá

Theo Điều 14 Thông tư liên tịch số 14/2015, thủ tục cấp Sổ đỏ khi trúng đấu giá thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo có đề cập đến thời hạn nộp tiền sử dụng đất cho người đã trúng đấu giá.

Căn cứ thông báo này của cơ quan thuế, người trúng đấu giá sẽ nộp tiền sử dụng đất vào Kho bạc Nhà nước và chuyển chứng từ đã nộp tiền cho cơ quan tài nguyên và môi trường.

Bước 2: Sau khi nhận được chứng từ nộp đủ tiền trúng đấu giá, cơ quan tài nguyên và môi trường trình UBND cấp có thẩm quyền cấp Sổ đỏ cho người trúng đấu giá.

Bước 3: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày UBND cấp Sổ đỏ, người trúng đấu giá sẽ được bàn giao đất và Sổ đỏ và cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính.

Trên đây là quy định về thời hạn nộp tiền trúng đấu giá đất. Nếu còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ qua hotline: 0975.45.5050 (LS. Du) hoặc 0932.32.47.48 (LS. Linh) để được tư vấn chi tiết.

Thân ái!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0975 45 5050
0975455050
0932 32 47 48