VỢ CHỒNG LY HÔN CÓ PHẢI CÙNG NHAU TRẢ NỢ?

Khách hàng cần tư vấn: Vợ tôi hay đi chơi với bạn bè thâu đêm về muộn, có lần tôi đi làm xa, 3h sáng gọi hỏi thăm thì nghe người nhà nói tôi mới biết cô ấy đi chơi chưa về. Dù nhắc nhở nhiều lần nhưng tình hình hai bên lại càng căng thẳng, chúng tôi muốn ly hôn để giải thoát cho nhau. Trước khi ký vào đơn, hai vợ chồng tôi đã ngồi lại với nhau một lần cuối. Lúc đó tôi mới biết vợ tôi có một khoản nợ 500 triệu, cô ấy nói nếu ly hôn thì tôi phải trả 50% số nợ cho cô ấy nhưng tôi không đồng ý. Tôi cho rằng khoản nợ này không liên quan đến tôi, vợ tôi mượn tiền để có tiền ăn chơi riêng chứ không chăm lo cho gia đình như cô ấy nói. Luật sư cho tôi biết khi ly hôn thì theo pháp luật, tôi có nghĩa vụ phải cùng trả khoản nợ này không?

Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật Nguyễn Khánh Linh và Cộng sự, sau khi tìm hiểu các quy định pháp luật, chúng tôi có những thông tin trao đổi sau:

Theo Điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định:

“Điều 37. Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng

Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

  1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

  2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

  3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

  4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

  5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

  6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.”

Đồng thời, Điều 27 Luật này tiếp tục quy định, vợ chồng chịu trách nhiệm liên đới với các nghĩa vụ nêu trên. Như vậy, nếu giao dịch chỉ cho vợ hoặc chồng xác lập, thực hiện nhưng có mục đích để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình thì vợ chồng cũng phải có trách nhiệm liên đới thực hiện nghĩa vụ này.

Theo thông tin Quý khách cung cấp, Quý khách cho rằng khoản nợ do người vợ đã vay là khoản nợ riêng, không nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của gia đình. Nếu đúng như vậy, thì theo Điều 45 Luật Hôn nhân Gia đình 2014, khoản nợ này sẽ thuộc nghĩa vụ riêng của người vợ.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Qúy Khách có thể đưa ra các cơ sở, căn cứ để chứng minh khoản nợ 500 triệu đồng là khoản nợ riêng của vợ, Quý khách không hề biết về khoản nợ này, việc xác lập quan hệ vay mượn do một mình vợ thực hiện. Đồng thời số tiền vay được người vợ không dùng vào mục đích thiết yếu của gia đình.

𝐓𝐫𝐞̂𝐧 đ𝐚̂𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐯𝐞̂̀ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐯𝐨̛̣ 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐥𝐲 𝐡𝐨̂𝐧 𝐜𝐨́ 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐭𝐫𝐚̉ 𝐧𝐨̛̣ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠? 𝐍𝐡𝐢̀𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠, đ𝐚̂𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐯𝐚̂́𝐧 đ𝐞̂̀ 𝐩𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐚̣𝐩, 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐝𝐮̛̣𝐚 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐯𝐚̀ 𝐪𝐮𝐲 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐜𝐮̣ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐨𝐚̀ 𝐚́𝐧 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚𝐮. 𝐃𝐨 đ𝐨́, 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐨̣𝐜 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 đ𝐚́𝐩 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐪𝐮𝐚 𝐡𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟕𝟓.𝟒𝟓.𝟓𝟎𝟓𝟎 (𝐋𝐒. 𝐃𝐮) 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝟎𝟗𝟑𝟐.𝟑𝟐.𝟒𝟕.𝟒𝟖 (𝐋𝐒. 𝐋𝐢𝐧𝐡) đ𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́.

𝐓𝐡𝐚̂𝐧 𝐚́i!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0975 45 5050
0975455050
0932 32 47 48