06 ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua với 260 điều, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2025 (trừ Điều Điều 190 và Điều 248). Sau đây là tóm tắt 06 điểm mới của Luật đất đai sửa đổi như sau:

1/ Bảng giá đất được cập nhật hằng năm

Luật Đất đai sửa đổi đã bổ sung bảng giá đất hàng năm thay vì bảng giá đất được quy định 5 năm một lần và phải điều chỉnh, bổ sung đối với trường hợp có biến động về giá đất thị trường so với luật cũ. Đồng thời quy định về trách nhiệm của UBND tỉnh trình quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trong năm, hàng năm.

2/ Thỏa thuận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở

Đối với dự án nhà ở thương mại có thể thực hiện thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất đối với đất ở; được sử dụng quyền sử dụng đất đang có để thực hiện dự án nhà ở thương mại đối với đất ở hoặc đất ở và đất khác, trường hợp cần thiết có thể đề nghị Chính phủ cho phép thí điểm các dự án trên thực tế.

Năm 2022: Sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013

3/ Cho phép cấp giấy chứng nhận cho đất không giấy tờ

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước 18/12/1980, được xã xác nhận không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

– Đối với thửa đất có nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống nếu diện tích thửa đất bằng hoặc lớn hơn hạn mức công nhận đất ở theo quy định thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức công nhận đất ở và không phải nộp tiền sử dụng đất.

– Đối với thửa đất có nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống nếu diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở quy định thì diện tích đất ở được xác định là toàn bộ diện tích thửa đất đó và không phải nộp tiền sử dụng đất.

– Đối với thửa đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, thương mại, dịch vụ thì công nhận đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp theo diện tích thực tế đã sử dụng; hình thức sử dụng đất được công nhận như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài.

4/ Quy định cụ thể trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội

Luật sửa đổi, quy định về các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển KT-XH trong trường hợp này phải là các dự án: (1) xây dựng công trình công cộng; (2) xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, công trình sự nghiệp; (3) các trường hợp khác, bao gồm nhiều nhóm tiêu chí như: nhà ở, khu sản xuất, phát triển quỹ đất, khoáng sản, công trình ngầm và các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để đấu giá, đấu thầu nhằm tăng thu ngân sách. Đồng thời, quy định về trình tự, tục thu hồi đất.

5/ Trường hợp giao đất không thông qua đấu giá đấu thầu

Quy định các trường hợp giao đất không thông qua đấu giá, đấu thầu và các trường hợp phải thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, quy định cụ thể các trường hợp cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, và cụ thể điều kiện, thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

6/ Giảm đấu mối trung gian trong giao đất, cho thuê đất

Luật sửa đổi quy định trên tinh thân đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thống nhất quản lý theo hướng nâng cao trách nhiệm của địa phương và của Trung ương; giảm đầu mối, giảm trung gian, gắn với công tác cải cách hành chính.

Trên đây là tư vấn của Luật sư, trong trường hợp có vướng mắc thì bạn đọc vui lòng liên hệ đến hotline: 0975.45.5050 (Ls Du) để được giải đáp trực tiếp.

Thân ái!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0975 45 5050
0975455050
0932 32 47 48