Vi phạm hành chính nhiều lần là gì? Xử phạt thế nào?

Việc xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần vẫn khiến khá nhiều người băn khoăn, thắc mắc. Vậy cụ thể, vi phạm hành chính nhiều lần là gì, xử phạt thế nào?

Vi phạm hành chính nhiều lần là việc cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính mà trước đó đã thực hiện nhưng chưa bị xử lý vi phạm, đồng thời chưa hết thời hiệu xử lý. Vậy vi phạm hành chính nhiều lần được quy định ra sao, xử phạt thế nào?

1. Vi phạm hành chính nhiều lần là gì? 

Theo quy định tại  khoản 6 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012sửa đổi bổ sung năm 2020 vi phạm hành chính nhiều lần là việc cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính mà trước đã hành vi này đã được thực hiện nhưng chưa bị xử lý và chưa hết thời hiệu xử lý vi phạm.

vi-pham-hanh-chinh-nhieu-lan
                                 Vi phạm hành chính nhiều lần là gì? (Ảnh minh họa)

Như vậy, vi phạm hành chính nhiều lần có các đặc điểm cơ bản sau:

  • Là hành vi vi phạm hành chính mà trước đó đã thực hiện hành vi vi phạm này.

  • Là hành vi chưa bị xử lý.

  • Là hành vi chưa hết thời hiệu xử lý vi phạm.

2. Xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần thế nào?

Về việc xử lý vi phạm hành chính nhiều luật, hiện nay Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020 đang có những quy định không thống nhất với nhau trong chế tài xử lý, cụ thể như sau:

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020, thì vi phạm hành chính nhiều lần sẽ bị xử phạt đối với từng hành vi vi phạm.

Tuy nhiên, tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020 quy định vi phạm hành chính nhiều lần chỉ là tình tiết tăng nặng trách nhiệm đối với hành vi vi phạm.

Điều này có nghĩa rằng nếu người thực hiện hành vi vi phạm hành chính nhiều lần thì sẽ chỉ bị xử phạt vi phạm đối với một hành vi và áp dụng tình tiết tặng nặng do vi phạm hành chính nhiều lần.

Xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần thế nào?
                               Xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần thế nào? (Ảnh minh họa)

Như vậy, quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 và điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020 đều quy định về chế tài xử phạt đối với trường hợp vi phạm hành chính nhiều lần. Tuy nhiên, việc áp dụng từng chế tài sẽ dẫn đến các hậu quả pháp lý khác nhau.

Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp về việc “Xử phạt thế nào với trường hợp vi phạm hành chính nhiều lần” ngày 04/01/2019 thì trong bối cảnh quy định pháp luật chưa thống nhất như trên thì nên áp dụng xử lý theo điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020 đối với vi phạm hành chính nhiều lần để bảo đảm nguyên tắc có lợi cho đương sự theo quy định pháp luật.

3. Phân biệt sự khác nhau giữa vi phạm hành chính nhiều lần và tái phạm

Vi phạm hành chính nhiều lần và tái phạm đều là những tình tiết tăng nặng, tuy nhiên có những điểm khác nhau cơ bản như sau:

Nội dung

Vi phạm hành chính nhiều lần

Tái phạm

Định nghĩa

Vi phạm hành chính nhiều lần là việc cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính mà trước đã hành vi này đã được thực hiện nhưng chưa bị xử lý và chưa hết thời hiệu xử lý vi phạm (theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020).

Tái phạm là việc cá nhân, tổ chức đã bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính mà lại thực hiện hành vi vi phạm hành chính và bị xử phạt; cá nhân đã bị ra quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, chưa hết thời hạn được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính mà lại thực hiện tiếp hành vi thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đó (theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020).

Bản chất

Bản chất của vi phạm hành chính nhiều lần là việc một chủ thể đã vi phạm cùng một hành vi nhiều lần mà trước đó chưa bị xử phạt về hành vi đó.

Bản chất của tái phạm là hành vi vi phạm hành chính đã bị xử phạt mà lại tiếp tục vi phạm hành vi đó.

Cách thức xử phạt

Người vi phạm bị xử phạt đối với từng hành vi, trừ trường hợp vi phạm hành chính nhiều lần được quy định là tình tiết tăng nặng (theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020.

Người có hành vi tái phạm được xem là một tình tiết tăng nặng, không bị xử phạt đối với từng hành vi vi phạm (theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012).

Trên đây là tư vấn của Luật sư, trong trường hợp có vướng mắc thì bạn đọc vui lòng liên hệ đến hotline: 0975.45.5050 (Ls Du) để được giải đáp trực tiếp.

Thân ái!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0975 45 5050
0975455050
0932 32 47 48